Visitors Counter
Total Visits470167
Total Unique 157916
Visitors Month 14991
Visitors Week 1386
Visitors Today 325
More statistics
News & Activities
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Post Date: 4 มิถุนายน 2559
ตามประกาศ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Post Date: 29 เมษายน 2559
ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
Post Date: 15 พฤษภาคม 2559
ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯขอเชิญศิษย์เก่าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล " GOLF PSU OPEN 59 "
Post Date: 27 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล " GOLF PSU OPEN 59 "
รายได้สมทบทุนกองทุนศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์และภัยพิบัติภาคใต้
ณ สนามไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ แอน คันทรี คลับ จ.ปทุมธานี
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559หนังสือชี้แจงของคณะกรรมการรับสมัครและสรรหานายกสมาคมฯและหนังสือชี้แจงของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกฯ
Post Date: 3 สิงหาคม 2558
ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อ 19/7/2558 และมีมติ ให้ post หนังสือชี้แจงของคณะกรรมการรับสมัครและสรรหานายกสมาคมฯและหนังสือชี้แจงของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกฯ ใน web site ของสมาคมฯ กรณีมีผู้ส่งข้อความสนเท่ห์ทางอีเมล์และสื่อออนไลน์

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมฯ
Post Date: 29 มิถุนายน 2558
บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมศิษย์เก่ามอ. และการเลี้ยงสรรค์เครือข่ายศิษย์เก่ามอ. เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
Post Date: 5 เมษายน 2558
ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ศิษย์เก่า ม.อ.นับพันจากทุกวิทยาเขต ร่วมงาน "รวมช่อศรีตรัง ครั้งที่ 1"
Post Date: 3 เมษายน 2558
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกคณะ ทุกรุ่น ทุกวิทยาเขต ร่วมพบปะสังสรรค์เพื่อรวมพลังและรำลึกถึงความหลัง ในงาน "รวมช่อศรีตรัง ครั้งที่ 1" จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558

กำหนดการและรูปแบบ "งานรวมช่อศรีตรัง ครั้งที่ ๑" ล่าสุด
Post Date: 3 มีนาคม 2558
ออกมาแล้วรูปแบบงานและกำหนดการงาน "รวมช่อศรีตรัง ครั้งที่ ๑" เพื่อสังสรรค์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกคณะ ทุกรุ่น ทุกวิทยาเขต เป็นครั้งแรก ที่ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพ

วิดีโอประชาสัมพันธ์งาน "รวมช่อศรีตรัง ครั้งที่ ๑"
Post Date: 26 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคศิษย์เก่ามอ. จัดงาน "รวมช่อศรีตรัง ครั้งที่ ๑" เพื่อสังสรรค์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกคณะ ทุกรุ่น ทุกวิทยาเขต เป็นครั้งแรก จัดที่ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพ บัตรราคา 800 บาท ติดต่อซสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 psu-alumni.org All rights reserved.