Visitors Counter
Total Visits470167
Total Unique 157916
Visitors Month 5187
Visitors Week 1386
Visitors Today 325
More statistics
News & Activities << ย้อนกลับ
งานรวมช่อศรีตรังจังหวัดระนอง ครั้งที่1
งานรวมช่อศรีตรังจังหวัดระนอง ครั้งที่1
วันที่19 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์เฮอริเทจ จังหวัดระนอง

ประสบความสำเร็จและมีความสุขด้วยเกณฑ์หลัก3 ด้านดังนี้

1)มีศิษย์เก่าม.อ.หลายคณะทั้ง5 วิทยาเขตเข้าร่วมงานมากกว่า 70 คนทั้งๆที่จัดเป็นครั้งแรกต้องขอชื่นชม น้องจิ๋ว จารุวรรณ และทีมมากๆที่ ทุ่มเทมุมานะจนสำเร็จ

2)สามารถจัดตั้งและเปิดตัวการรวมตัวครั้งนี้ในรูปแบบ"ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดระนอง"ได้สำเร็จพร้อมกับการแนะนำตัวคณะกรรมการชมรมฯชุดก่อตั้ง ขอแสดงความยินดีกับน้องเอกซ์ ประธานชมรมฯ เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง

3)ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าในทุกๆด้านในแนวช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้งานออกมาดีมีความลงตัวทุกด้าน งานครั้งแรกจากทุกวิทยาเขตและหลากหลายคณะ ทำได้ขนาดนี้ต้องเรียกว่า เกินคาดและชื่นชมทั้งผู้จัดและผู้ร่วมงานทุกคนครับ

ทีมสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ม.อ.และสมาคมศิษย์เก่าม.อ.ถึงมาไกล หัวใจพองโตเลยครับนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 ต.ค. 2562โพสเมื่อ: 22 ตุลาคม 2562

ผู้ชม: 83

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 psu-alumni.org All rights reserved.